Naujienos

Projektų vertinimo ekspertų atranka

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2019 m. rugpjūčio 26 d – rugsėjo 13 d. vykdo asmenų, pretenduojančių atlikti Europos jaunimo sostinei 2021 (toliau – EJS2021) skirtų projektų, finansuojamų dalinai savivaldybės biudžeto lėšomis, ekspertinį vertinimą (toliau – pretendentai), prašymų priėmimą. Reikalavimai pretendentams: Asmuo, pretenduojantis teikti ekspertinio vertinimo paslaugas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: Jaunimo srities finansavimo programų…

Skaityti daugiau

Kvietimas teikti paraiškas programos „Europos jaunimo sostinė 2021 m. projekto koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimo programa“ dalinio finansavimo konkursui.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas programos „Europos jaunimo sostinė 2021 m. projekto koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimo programa“ dalinio finansavimo konkursui. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu (aprašas)  (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25  sprendimu Nr. T2-251) ir Klaipėdos…

Skaityti daugiau
Be kategorijosNaujienos

Atranka į Europos jaunimo sostinės tarybą

Atranka skelbiama vadovaujantis Europos jaunimo sostinės tarybos (toliau – EJST) nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-252 „Dėl Europos jaunimo sostinės tarybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) (NUOSTATAI) Europos jaunimo sostinės tarybos funkcijos: 1) teikia rekomendacijas viešo konkurso būdu renkamo EJS 2021 projekto vadovo atrankos kriterijams ir atitikčiai EJS…

Skaityti daugiau
Apie Klaipėdą

Klaipėda tai – uostamiestis Baltijos jūros pakrantėje, vakarų Lietuvos centras, trečias pagal dydį Lietuvos miestas, tačiau širdyje vieniems ji – „pirmoji meilė“, kitiems – „studijų miestas“, o dar kitiems – „namai“.

 

Skaityti daugiau

Apie mus

Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021!

Mes esame pirmasis Europos jaunimo sostinės vardą pelnęs miestas Šiaurės Europos ir Baltijos jūros regione. Klaipėdos jaunimas, jaunimo organizacijos ir miesto savivaldybė apjungė jėgas, kad taptume atviru, jaunimui draugišku miestu ir atskleistume jaunimo potencialą. Per kelerius artimiausius metus Klaipėda virs jaunų europiečių susitikimo vieta. Rinkis Klaipėdą 2021-aisiais!

 

Skaityti daugiau

Mus palaiko